Loading...
 

DAT-filer för varorInställningar för DAT-filer för varorlink

Parametrar och deras värden skiljs åt av '='.

Parameter
Betydelse
Värde
Format
Obj objekttyp good exakt denna text
Name varans namn Used in sv_VehicleDef kol ren text
catg godskategori Used in testing_page siffra
metric enhet för last Used in sv_WayDef lastpallar ren text
weight_per_unit  vikt per enhet last i kg 1000  siffra
value inkomst per km per enhet last Used in sv_WayDef 90  siffra som 1/100 Cr * 3 utan avgränsare ( visas som 0.30 )
speed_bonus inkomstökning i % Used in testing_page siffra
mapcolor Färg lista display varor/station stråle Used in sv_VehicleDef Antal färgpalettToppen

Utförliga förklaringarlinkUsed in testing_page Parametern catglink


Denna parameters värde anger till vilken kategori av gods som varan hör.

Angivet värde bestämmer också vilka fordon som kan frakta varan. Varje fordon som kan transportera en vara av samma kategori som varan tillhör, kan också transportera denna vara.
Specialfrakt anges med värdet 0; i dessa fall kan enbart fordon specialiserade att frakta precis denna vara användas.


Kategorivärden (från version 0.88.02.1 (Makeobj 0.2.9)) i några vanliga pakset
Värde Betydelse Pak64  Betydelse Pak.german Betydelse pakHAJO Betydelse Pak128
Specialfrakt Specialfrakt Specialfrakt Specialfrakt
Styckegods Styckegods Styckegods Styckegods
Bulkgods Bulkgods Bulkgods Bulkgods
Olja/bensin Mineralolja Mineralolja Olja/bensin
Kylvaror Kylvaror Kylvaror Kylvaror
Flytande livsmedel (drycker) Flytande livsmedel (drycker) Flytande livsmedel (drycker) Flytande livsmedel (drycker)
Timmer Trävaror Trävaror
Jordbruksprodukter (t ex spannmål) Jordbruksprodukter (t ex ull, spannmål)
8 - 15 

TillbakaUsed in testing_page Parametern speed_bonuslink


Den parameter har bara verkan i spel med tidslinje aktiverad. Se dialogen Skapa ny värld

Under utarbetande''Bonushastigheten' - den hastighet som genererar bonus om fordon kör fortare på respektive vägtyp -' visas överst i dialogen varulista (tyska). Om ett fordon kör väsentligt långsammare än angiven bonushastighet, kan hastighetsbonusen bli negativ, dvs i stället bli ett prisavdrag.

Under spelets gång medför introduktion av nya snabbare fordon att bonushastigheten ökar. Detta innebär att prispåslaget för ett givet fordon med tiden minskar trots att dess hastighet inte förändras.

Tillbaka


Used in sv_WayDef Parametern valuelink


Det värde som programmet de facto använder är av historiska skäl angivet värde delat med 3.

Tillbaka


Used in sv_WayDef Parametern metriclink


Med detta värde anges varans enhet, några använda värden är: lastpallar, ton, m3, säckar.

tillbakaUsed in sv_VehicleDef Parametern namelink


Denna parameter är objektets namn. Detta namn får inte vara samma som namnet på ett objektl.*.pak i den pak-katalog som används.

Tillbaka


Toppen


Used in sv_VehicleDef Parametern mapcolorlink


Färg specifikation från följande färgkarta.


  0      
  1     
  2      
  3      
  4      
  5      
  6      
  7      
  8      
  9      
10     
 11     
12     
13     
14     
15     
16     
 17     
18     
19     
20     
21     
22     
 23     
24     
25     
26     
27     
28     
 29     
30     
31     
32     
33     
34     
 35     
36     
37     
38     
39     
40     
 41     
42     
43     
44     
45     
46     
 47     
48     
49     
50     
51     
52     
 53     
54     
55     
56     
57     
58     
 59     
60     
61     
62     
63     
64     
 65     
66     
67     
68     
69     
70     
 71     
72     
73     
74     
75     
76     
 77     
78     
79     
80     
81     
82     
83     
84     
85     
86     
87     
88     
 89     
90     
91     
92     
93     
94     
 95     
96     
97     
98     
99     
100     
101     
102     
103     
104     
105     
106     
107     
108     
109     
110     
111     
112     
113     
114     
115     
116     
117     
118     
119     
120     
121     
122     
123     
124     
125     
126     
127     
128     
129     
130     
131     
132     
133     
134     
135     
136     
137     
138     
139     
140     
141     
142     
143     
144     
145     
146     
147     
148     
149     
150     
151     
152     
153     
154     
155     
156     
157     
158     
159     
160     
161     
162     
163     
164     
165     
166     
167     
168     
169     
170     
171     
172     
173     
174     
175     
176     
177     
178     
179     
180     
181     
182     
183     
184     
185     
186     
187     
188     
189     
190     
191     
192     
193     
194     
195     
196     
197     
198     
199     
200     
201     
202     
203     
204     
205     
206     
207     
208     
209     
210     
211     
212     
213     
214     
215     
216     
217     
218     
219     
220     
221     
222     
223     


Tillbaka


{TRAFD(fields=>7,filtervalue=>1)}{TRAFD}

Rate this page:

Contributors to this page: Frank and system .
Page last modified on Wednesday October 18, 2023 14:56:16 GMT-0000 by Frank.

Page discussion

There are no discussions currently on this page Start discussion

Online Users

13 online users

Newest Forum Posts