Loading...
 
Hur man definierar ett stadsfordon

DAT-filer för stadsfordonInställningar i DAT-filer för stadsfordonlink


Nya stadsfordon visas enbart när stadens tillväxt visas.

Parametrar och deras värden skiljs åt av '='.

Parameter
Betydelse
Värde
Format
obj Objekttyp stadsbil exakt denna text
name fordonsnamn Image gul_PKW ren text
copyright upphovsmannens namn ren text
intro_month introduktionsmånad månad som siffra
intro_year introduktionsår 1955  år som siffra
retire_month slopningsmånad månad som siffra
retire_year slopningsår 1982  år som siffra
speed maxhastighet 60  siffra
DistributionWeight   sannolikhet för förekomst (ju högre desto sannolikare) siffra


Grafikparametrar
Färdriktning på kartan
Image[S] från höger bak till vänster fram
Image[N] från vänster fram till höger bak
Image[E] från vänster bak till höger fram
Image[W] från höger fram till vänster bak
Image[SE] från bak till fram
Image[NW] från fram till bak
Image[NE] från vänster till höger
Image[SW] från höger till vänster


Exempel - personbillink


citycar_src.zip (1.80 Kb)

grafikfilen yellow_car.png
Image

och DAT-filen
Obj=citycar Name=yellow_car copyright=Hajo / prissi intro_year = 1955 intro_month = 2 retire_year = 1982 retire_month = 8 speed = 60 DistributionWeight=8 Image[S]=yellow_car.0.0 Image[N]=yellow_car.0.1 Image[E]=yellow_car.0.2 Image[W]=yellow_car.0.3 Image[SE]=yellow_car.1.0 Image[NW]=yellow_car.1.1 Image[NE]=yellow_car.1.2 Image[SW]=yellow_car.1.3
Toppen


Utförliga förklaringarlinkImage Parametern Namelink


Denna parameter är objektets namn. Detta namn får inte vara samma som namnet på ett objektl.*.pak i den pak-katalog som används.

Tillbaka


Toppen


Rate this page:

Contributors to this page: Frank and system .
Page last modified on Friday May 12, 2017 08:53:47 GMT-0000 by Frank.

Online Users

21 online users

Newest Forum Posts

No records to display