Loading...
 

Strömförsörjning

Simutrans version 102.2Strömförsörjninglink


I Simutrans finns det kraftverk och industrier. Om du levererar det bränsle som ett kraftverk behöver, producerar detta elektricitet; vindkraftverk behöver inte något bränsle utan fungerar ändå. Den producerade elektriciteten kan du använda för att öka produktiviteten hos industrierna.

För att åstadkomma detta behöver du bygga transformatorer vid både kraftverket och industrin i fråga och binda i hop dessa med elledningar.
Verktygen för att bygga transformatorer och elledingar finns i pak64 under menyn Specialverktyg.

Att bygga elledningarlink


Här visas ett exempel med ett oljekraftverk och ett oljefält.

Steg 1
Icon Powerline Transformer eller G
Välj först verktyget Transformatorstation.

Steg 2
Umspannwerk Cursor
Efter att du valt detta verktyg, ser muspekaren ut så här.

Steg 3
Kw Umspannwerk 1  Kw Umspannwerk 2
Placera pekaren i en tom ruta i anslutning till kraftverket; klicka för att bygga transformatorstationen.

Tänk på att transformatorstationen måste byggas i direkt anslutning till kraftverket.De Oekw Ostrom  De Oekw Mstrom

För varje transformatorstation som byggs bredvid ett kraftverk fördubblas utkapaciteten. Då kommer också bränslet att förbrukas fortare.

Steg 4
Ind Umspannwerk 1  Ind Umspannwerk 2
Placera nu pekaren (fortfarande med transformatorverktyget valt) bredvid den industri du vill försörja med elektricitet; klicka för att bygga transformatorstationen.

Även i detta fall måste transformatorstationen byggas i direkt anslutning till industrin.


Steg 5
Icon Powerline eller L
Byt nu till verktyget Kraftledning.

Steg 6
Powerline Cursor
Så här ser muspekaren ut när kraftledningsverktyget är valt.

Steg 7
Powerline 1  Powerline 2
Placera muspekaren på transformatorstationen vid kraftverket och klicka en gång. Den gula bulldozern visar kraftledningens startpunkt.

Klicka sedan på transformatorstationen bredvid industrin; så byggs en kraftledning mellan transformatorstationerna.

Tips:
Det är inte alltid som Simutrans väljer den bästa tänkbara sträckningen för kraftledningen. Du kan välja att bygga kraftledningen i kortare avsnitt, eller så kan du använda metoden klicka-och-dra för att få bättre kontroll över hur kraftledningen byggs.


Härmed är denna industri försörjd med ström.

För att försörja fler industrier så räcker det att du bygger vidare från det existerande kraftledningsnätet; varje industri måste dock ha en transformatorstation.Om de industrier som du knyter an till nätet kräver mer ström än vad som en transformatorstation vid kraftverket kan producera kommer du få svängningar i försörjningen; samma sak händer om kraftverket får slut på bränsle.

Du kan se kraftledningsnätet på översiktskartan.

Toppen

Kraftledningsbryggorlink

Steg 1
Strombruecke 1
Kraftledningsbryggor kan byggas mellan två motstående friliggande ändar av kraftledningar.

Äntingen den ena eller båda av ändarna kan ligga på en sluttning.
Steg 2
Powerbridge Ico
Välj först verktyget Kraftledningsbrygga/Upphöjd kraftledning.

Steg 3
Strombruecke Cursor
Så här ser muspekaren ut när verktyget Upphöjd kraftledning är valt.

Steg 4
Strombruecke 2
Klicka nu på den ena av kraftledningsändarna.

Om avståndet till den andra änden inte är för stort kommer en kraftledningsbrygga byggas som binder ihop de båda ändarna.


Toppen

Hur man ser om ström levereraslink


En röd blixt visar om någonting är elektrifierat. Belopp (i spelarfärg) som stiger upp från transformatorstationerna vid industrierna visar också på att ström levereras dit.

De Strom An0
ström produceras

De Strom An1
ingen ström

De Strom An2
ström flyter

De Strom An3
ström flyter

De Strom An4
ström flyter

De Strom An5
ström flyter


De Oelfeld Ostrom  De Oelfeld Mstrom

Så länge som industrierna förses med ström ökar deras produktionskapacitet. Hur stor ökningen är beror på mängden levererad ström. När produktionen ökar, ökar också förbrukningen av råvaror.


Toppen

Rivninglink


   Riva kraftledning på en ruta     Riva kraftledningssträcka


Riva kraftledning på en rutalink


Steg 1
Hm Abriss eller Image
Välj först rivningsverktyget från huvudmenyn (engelsk text).

Steg 2
Abriss Cursor
Så här ser muspekaren ut med rivningsverktyget valt.

Steg 3
 Klicka på den ruta som du vill riva något på.


Toppen

Riva kraftledningssträckalink


Steg 1
Strabriss Powerline Ico
Välj först verktyget Ta bort kraftledningar från menyn specialbyggnader.

Steg 2
Abriss Cursor
Så här ser muspekaren ut med verktyget Ta bort kraftledningar valt.

Steg 3
Wayremover Powerline1
Klicka nu på den punkt därifrån du vill börja riva kraftledningen.

Startpunkten markeras då av samma bild som muspekaren. Har du markerat fel ställe, klicka en gång till för att avmarkera punkten; då försvinner denna markeringsbild.


Steg 4
Wayremover Powerline2
Klicka nu på den punkt dit du vill riva kraftledningen.
VARNING Rivningen genomförs omedelbart när du klickar på den andra punkten.Toppen

Översättning av version 26 av de_powerlinelink-external från 2010-03-08

Rate this page:

Contributors to this page: Frank and system .
Page last modified on Thursday May 11, 2017 22:30:06 GMT-0000 by Frank.

Page discussion

There are no discussions currently on this page Start discussion

Online Users

13 online users

Newest Forum Posts