Loading...
 

Grundläggande om transportsystemetGrundläggande om transportsystemet i Simutranslink


Infrastrukturen för transport i Simutrans rör sig runt tre huvudsakliga komponenter; städer, industrier och hållplatser, samt de förbindelseleder som knyter samman dessa till ett transportnät. Städer och industrier producerar och konsumerar passagerare, post och varor, och hållplatser samlar upp dessa för vidare transport till en annan stad eller industri.


Städerlink


I städer återfinns byggnader av olika typer:
  • ett rådhus över vilket stadens namn visas.
  • bostäder, affärer och industribyggnader - dessa kallas gemensamt stadsbyggnader
  • sevärdheter och minnesmärken
  • samt industrier inom stadens råmärken

Observera att det alltså kan finnas två typer av industrier i en stad; dels industribyggnader, som spelaren inte kan påverka, som enbart syftar till att ge variation i hur staden ser ut; dels industrier som producerar och konsumerar varor som det är upp till spelaren att transportera.

Information om en stad visas i Stadsinformationsfönstret som öppnas när du klickar på stadens rådhus med granskningsverktyget valt.

Basic city information, part of city information window.

Used on sv_Basic_Transportation

längst uppe till vänster visas följande information:
- Invånarantal + tillväxt
- antal stadsbyggnader
- stadens area (som kartkoordinater)

- hur många i staden som är arbetslösa
respektive hemlösa


När arbetslöshets- och hemlösetalen överstiger vissa värden, kommer stadsbyggnader att nybyggas eller moderniseras.

Toppen


Industrierlink


Det finns fyra olika typer av industrier i Simutrans.
Råvaruproducenter
Dessa industrier framställer råvaror för andra industrier

Förädlingsindustrier
Dessa industrier förädlar de råvaror eller produkter som framställts av andra industrier. De fungerar alltså både som konsumenter av råvaror, och producenter av produkter som konsumeras av andra industrier. Om de inte har tillgång till alla av de råvaror som krävs, kan de heller inte framställa några produkter

Konsumenter
Dessa industrier förbrukar enbart produkter - vanligen genom försäljning till allmänheten.

Kraftverk
Dessa industrier producerar elektricitet. Elektriciteten har inte någon konsument då alla andra industrier kan förbruka den om de är förbundna med kraftverket med högspänningsledningar


Industriinformationsfönstret (tysk text) öpnnas när man klickar på en industri med granskningsverktyget. Granskningsverktyget aktiverar du genom att klicka på Hm3 eller genom att trycka på tangenten a.

Used in sv_Basic_Transportation

Exempel på en råvaruproducent.

Denna spannmålsodling har 2 stycken köpare. Enbart de två köpare som har kontrakt med spannmålsodlingen kan köpa spannmål härifrån.
Image
Exempel på en förädlingsindustri.

Denna biltillverkare köper in råvaror från två leverantörer och säljer till en bilhandel.

För alla industrier som köper in råvaror och produkter från andra industrier gäller att när mängden levererade varor överstiger lagringskapaciteten så kan inte längre förädlingsindustrin köpa in mer av denna typ av vara, vilket innebär att dina konvojer kommer att köra tomma eller får stå längre och vänta vid lastplatsen.
Used in sv_Basic_Transportation

Exempel på en konsument.

Detta snbbköp har åtta leverantörer.


För alla industrier som köper in råvaror och produkter från andra industrier gäller att när mängden levererade varor överstiger lagringskapaciteten så kan inte längre förädlingsindustrin köpa in mer av denna typ av vara, vilket innebär att dina konvojer kommer att köra tomma eller får stå längre och vänta vid lastplatsen.

Toppen


Hållplatserlink


Hållplatser, stationer och lastplatser (i fortsättning sammanfattande kallade hållplatser) byggs av spelaren med hjälp av olika byggmenyer (tyskspråkig) - en för varje typ av transportled. Varje hållplats har ett upptagningsområde, Med tangenten v kan du växla om detta upptagningsområde skall visas på kartan eller ej.

För industrier räcker det om en enda av rutorna ligger inom upptagningsområdet, men för turistattraktioner och utflyktsmål måste hela byggnaden ligga inom upptagningsområdet för att hela passagerar- och postnivån skall kunna utnyttjas.
   
Det finns tre huvudkategorier av gods och olika typer av hållplatser hanterar olika av dessa kategorier. Vilka typer av gods som accepteras av en viss hållplats visas överst i dess informationsfönster i form av tre små symboler:
  • Used in sv_LineManagement Passagerare
  • Used in sv_LineManagement Post
  • Used in sv_LineManagement Varor
Dessa symboler visas även på de ikoner i byggmenyerna som används för att bygga en hållplats.
 
Used in sv_Basic_Transportation

Överst till vänster i stationsinformationsfönstret visas de kategorier av gods som accepteras vid hållplatsen.

Du öppnar stationsinformationsfönstret genom att klicka på hållplatsen med granskningsverktyget. Du väljer granskningsverktyget genom att klicka på Hm3 eller genom tangenten a.

Om flera kategorier av gods behöver kunna fraktas, kan hållplatsen antingen utökas med en intillliggande hållplats av annan typ eller utrustas med en tillbyggnad som ger möjlighet att frakta en annan kategori av gods; sådana tillbyggnader finns antingen i den vanliga byggmenyn eller i menyn Specialbyggnader.

Toppen

Rate this page:

Contributors to this page: Frank and system .
Page last modified on Wednesday October 18, 2023 14:56:16 GMT-0000 by Frank.

Page discussion

There are no discussions currently on this page Start discussion

Online Users

23 online users

Newest Forum Posts