Loading...
 

DAT-filer för broarInställningar i DAT-filer för broarlink


Parametrar och deras värden skiljs åt av '='.

Parameter
Betydelse
Värde
Format
obj objekttyp bridge precis denna text
name brons namn Used in testing_page Stahlbrücke ren text
copyright artistens namn ren text
intro_month introduktionsmånad månad som siffra
intro_year introduktionsår 1955  år som siffra
retire_month slopningsmånad månad som siffra
retire_year slopningsår 1982  år som siffra
waytype brotyp Used in testing_page road ren text
cost byggkostnad per ruta 7500  siffra 1/100 Cr utan avgränsare
maintenance underhållskostnad per ruta 700  siffra i 1/100 Cr utan avgränsare
topspeed högsta tillåtna hastighet i km/h 60  siffra
max_weight högsta tillåtna belastning i ton 40  siffra
max_lenght största tillåtna längd (i rutor) siffra Observera att parameternamnet skall vara felstavat
pillar_distance anger hur tätt pelarna står (rutor) siffra
max_height brohöjd siffra i intervallet 1 - 7
pillar_asymmetric undvik pelare på sluttningar siffra


Toppen

Grafikparametrarnalink


Parametervärdet har formatet:

Filnamn utan extension.Rad i grafikfil.Läge på raden

Viktigt: Lägesräkningen börjar med 0.

Grafikfilsformat: 24-bitars png utan alfakanal

Parameter
Betydelse
Format
cursor muspekare för objektetl
icon menyikon Parametrar och bildinformation skiljs åt av '=> '.Körbana
Parameter
Betydelse
BackImage[NS] Bakgrundsgrafik för nord-sydlig riktning
FrontImage[NS] Förgrundsgrafik för nord-sydlig riktning
BackImage[EW] Bakgrundsgrafik för öst-västlig riktning
FrontImage[EW] Förgrundsgrafik för öst-västlig riktning


Pelare (valfri)
Parameter
Betydelse
backPillar[S] Pelargrafik för nord-sydlig riktning
backPillar[W] Pelargrafik för öst-västlig riktningSluttningar
Parameter
Betydelse
BackStart[N] Bakgrundsgrafik för riktning norr
FrontStart[N] Förgrundsgrafik för riktning norr
BackStart[S] Bakgrundsgrafik för riktning syd
FrontStart[S] Förgrundsgrafik för riktning syd
BackStart[E] Bakgrundsgrafik för riktning öst
FrontStart[E] Förgrundsgrafik för riktning öst
BackStart[W] Bakgrundsgrafik för riktning väst
FrontStart[W] Förgrundsgrafik för riktning väst


Ramper
Parameter
Betydelse
BackRamp[N] Bakgrundsgrafik för riktning norr
FrontRamp[N] Förgrundsgrafik för riktning norr
BackRamp[S] Bakgrundsgrafik för riktning syd
FrontRamp[S] Förgrundsgrafik för riktning syd
BackRamp[E] Bakgrundsgrafik för riktning öst
FrontRamp[E] Förgrundsgrafik för riktning öst
BackRamp[W] Bakgrundsgrafik för riktning väst
FrontRamp[W] Förgrundsgrafik för riktning västVintergrafiklink


För att använda vintergrafik måste grafikparametrarna utökas med en uppgift.

utan snö med snö
BackImage[NS][0] BackImage[NS][1]
FrontImage[NS][0] FrontImage[NS][1]
usw. usw.

Toppen


Exempellink


bridge_src.zip (17.59 Kb)

Grafikfil
example_bridge_image.png
example_bridge_image.png

Dat-fil
Copy to clipboard
Obj=bridge name=Stahlbruecke #copyright= waytype=track cost=95000 maintenance=2500 topspeed=250 max_lenght=10 intro_year=1880 cursor=example_bridge_image.2.0 icon=> example_bridge_image.2.5 BackImage[NS]=example_bridge_image.0.5 FrontImage[NS]=example_bridge_image.1.5 BackImage[EW]=example_bridge_image.0.4 FrontImage[EW]=example_bridge_image.1.4 BackStart[N]=example_bridge_image.0.0 FrontStart[N]=example_bridge_image.1.0 BackStart[S]=example_bridge_image.0.2 FrontStart[S]=example_bridge_image.1.2 BackStart[E]=example_bridge_image.0.1 FrontStart[E]=example_bridge_image.1.1 BackStart[W]=example_bridge_image.0.3 FrontStart[W]=example_bridge_image.1.3 BackRamp[N]=example_bridge_image.2.1 FrontRamp[N]=- BackRamp[S]=example_bridge_image.2.3 FrontRamp[S]=- BackRamp[E]=example_bridge_image.2.4 FrontRamp[E]=- BackRamp[W]=example_bridge_image.2.2 FrontRamp[W]=-Toppen

Utförliga förklaringarlinkUsed in testing_page Parametern waytypelink


Parametern anger på vilken typ av väg som bron kan användas.

Värde
Betydelse
air Rullbana
monorail_track Monorailspår
maglev_track Magnetspår
narrowgauge_track Smalspår
power Kraftledning
road Landsväg
track Järnväg
water Vattenled


TillbakaUsed in testing_page Parametern Namelink


Denna parameter är objektets namn. Detta namn får inte vara samma som namnet på ett objektl.*.pak i den pak-katalog som används.

Tillbaka


Toppen

Rate this page:

Contributors to this page: Frank and system .
Page last modified on Wednesday October 18, 2023 14:56:16 GMT-0000 by Frank.

Page discussion

There are no discussions currently on this page Start discussion

Online Users

17 online users

Newest Forum Posts