Loading...
 

DAT-filer för vägarInställningar i DAT-filer som beskriver en väg (way)link


Med väg avses här alla typer av transportsträckor oavsett om de är landsväg, järnväg, vattenleder eller något annat.

Parametrar och deras värden skiljs åt av '='.

Parameter
Betydelse
Värde
Format
obj typ av objekt way exakt denna text
name objektnamn Used in sv_WayDef asfalterad väg ren text
copyright upphovsmännens namn ren text
intro_month introduktionsmånad månad som siffra
intro_year introduktionsår 1955  år som siffra
retire_month slopningsmånad månad som siffra
retire_year slopningsår 1982  år som siffra
waytype typ av väg Used in testing_page road ren text
cost byggkostnad per ruta 7500  tal i 1/100 utan skiljetecken
maintenance underhållskostnad per ruta 700  tal i 1/100 utan skiljetecken
topspeed högsta tillåtna hastighet i km/h 60  siffra
max_weight högsta tillåtna vikt i ton 40  siffra (parametern används ännu inte)
draw_as_ding bilderna läggs över bakomliggande grafik Used in sv_WayDef 0 = nej, 1 = ja
speciella parametrar
system_type beror på parametern waytype Used in testing_page siffraGrafik-parametrarnalink


Parametervärdet har formatet:

Filnamn utan extension.Rad i grafikfil.Läge på raden

Viktigt: Lägesräkningen börjar med 0.

Grafikfilsformat: 24-bitars png utan alfakanal

Parameter
Betydelse
Format
cursor muspekare
icon menyikon Parametrar och bildinformation skiljs åt av '=> '.


De röda bokstäverna på bilden motsvarar det som skall skrivas inom[]-klamrarna.

Image[N]=filnamn.0.3
Image[SE]=filnamn.1.0
Image[NE]=filnamn.1.3
Image[NSE]=filnamn.2.5
...
ImageUp[9]=filnamn.2.1
...
Diagonal[NE]=filnamn.3.2
...
ImageParametrarna Diagonal[NE], Diagonal[SE], Diagonal[NW] och Diagonal[SW] är valfria. Om dessa parametrar ej anges, används kurvgrafiken även för diagonaler.

Vintergrafiklink


För att använda vintergrafik måste grafikparametrarna utökas med en uppgift.

utan snö med snö
Image[NS][0] Image[NS][1]
Image[EW][0] Image[EW][1]
etc. etc.Toppen

Spårväxlarlink

från Simutrans version 0.102.2 (makeobj 50)

Det är möjligt att ange hur en spårväxel ( waytype: track, tram_track, monorail_track, maglev_track, narrowgauge_track ) skall visas beroende på hur en tågväg är reserverad genom densamma.

De röda bokstäverna på bilden motsvarar det som skall skrivas inom[]--klamrarna.

Image[NSE1][0]=filenamn.0.0
Image[NSW1][0]=filenamn.0.1
Image[NEW1][0]=filenamn.0.2
Image[SEW1][0]=filenamn.0.3
...
ImageToppen

Exempellink


road_src.zip (41.36 Kb)

Grafikfil
way-kopfstein64.png
way-kopfstein64.png

DAT-fil
Copy to clipboard
Obj=way waytype=road Name=mip_cobblestone_road cost=7500 maintenance=700 topspeed=60 max_weight=40 intro_year = 1330 intro_month = 9 icon=> way-kopfstein-64.3.4 cursor=way-kopfstein-64.3.5 Image[-]=way-kopfstein-64.1.2 Image[N]=way-kopfstein-64.1.5 Image[S]=way-kopfstein-64.2.1 Image[E]=way-kopfstein-64.2.2 Image[W]=way-kopfstein-64.2.0 Image[NS]=way-kopfstein-64.1.0 Image[EW]=way-kopfstein-64.1.1 Image[NSE]=way-kopfstein-64.0.2 Image[NSW]=way-kopfstein-64.0.4 Image[NEW]=way-kopfstein-64.0.1 Image[SEW]=way-kopfstein-64.0.3 Image[NSEW]=way-kopfstein-64.1.2 Image[NE]=way-kopfstein-64.3.0 Image[SE]=way-kopfstein-64.2.3 Image[NW]=way-kopfstein-64.2.4 Image[SW]=way-kopfstein-64.2.5 ImageUp[3]=way-kopfstein-64.1.3 ImageUp[6]=way-kopfstein-64.1.4 ImageUp[9]=way-kopfstein-64.0.0 ImageUp[12]=way-kopfstein-64.0.5Toppen


Utförliga förklaringarlinkUsed in testing_page Parametern waytypelink


Parametern anger till vilken typ av väg det rör sig om.

Värde
Betydelse
air rullbana
monorail_track monorail
maglev_track magnetspår
narrowgauge_track smalspår
power kontaktledning
road landsväg
track järnväg
tram_track spårväg
water vattenled


För vissa typer av vägar kan parametern system_type anges.

tillbakaUsed in testing_page Parametern system_typelink


Denna parameter krävs enbart av ett fåtal typer av waytype.

Värdet 0 betyder att förvalt värde skall användas och kan utelämnas.

waytype-Värde
system_type-Värde
Betydelse
track
0
vanlig räls
1
upphöjd sträcka
7
gaturäls
255
platshållare ( staket, murar etc. )
monorail_track
maglev_track
narrowgauge_track
road
0
sträcka i marknivå
1
upphöjd sträcka
air
0
taxibana
1
landningsbana
water
0
sträcka i marknivå
1
upphöjd sträcka
255
flod


tillbaka


Used in sv_WayDef Parametern Namelink

{TRAFD(fields=>40,filtervalue=>3)}{TRAFD}

tillbaka


Used in sv_WayDef Parametern draw_as_dinglink


Om parametern draw_as_ding är satt till 1, så täcker väggrafiken också grafik som tillhör rutor bakom det bebyggda fältet.

tillbaka

Toppen

Rate this page:

Contributors to this page: Frank and system .
Page last modified on Wednesday October 18, 2023 14:56:16 GMT-0000 by Frank.

Page discussion

There are no discussions currently on this page Start discussion

Online Users

6 online users

Newest Forum Posts