Loading...
 
Hur man definierar en korsning

DAT-filer för korsningarParametrar för korsningarlink


Parametrar och deras värden skiljs åt av ‘=’.

Parameter
Betydelse
 Värde 
Format
obj typ av objekt crossing exakt denna text
Name namn på korsningen Image rail-road-crossing ren text
copyright upphovsmännens namn ren text
waytype[0] transportled I Image road exakt namnet på en way-type
waytype[1] transportled II Image track exakt namnet på en way-type
speed[0] hastighet för transportled I in km/h 40  siffra
speed[1] hastighet för transportled II in km/h 160  siffra
sound ljud vid reservation av färdväg Image sound.wav namn på wav-fil
openimage[ns][0] bakkantsbild NS ej reserverad bildreferens
front_openimage[ns][0] framkantsbild NS ej reserverad bildreferens
closedimage[ns][0] bakkantsbild NS reserverad bildreferens
front_closedimage[ns][0] framkantsbild NS reserverad bildreferens
openimage[ew][0] bakkantsbild ÖV ej reserverad bildreferens
front_openimage[ew][0] framkantsbild ÖV ej reserverad bildreferens
closedimage[ew][0] bakkantsbild ÖV reserverad bildreferens
front_closedimage[ew][0] framkantsbild ÖV reserverad bildreferens
Exempel på korsning mellan landsväg och järnväglink


rail-road-crossing_src.zip (11.20 Kb)

DAT-fil
obj=crossing
name=rail-road-crossing
copyright=Raven/Hajo/prissi
waytype[0]=road
waytype[1]=track
speed[0]=40
speed[1]=160
openimage[ns][0]=rail-road-crossing.0.1
front_openimage[ns][0]=rail-road-crossing.0.3
closedimage[ns][0]=rail-road-crossing.1.1
front_closedimage[ns][0]=rail-road-crossing.1.3
openimage[ew][0]=rail-road-crossing.0.0
front_openimage[ew][0]=rail-road-crossing.0.2
closedimage[ew][0]=rail-road-crossing.1.0
front_closedimage[ew][0]=rail-road-crossing.1.2

Bild-fil

ImageToppen


Utförliga förklaringarlinkImage Parametern Namelink


Denna parameter är objektets namn. Detta namn får inte vara samma som namnet på ett objektl.*.pak i den pak-katalog som används.

TillbakaImage Parametern waytypelinkDessa parametrar fastställer vilka typer av transportleder som möts i denna korsning.

Transportled I (waytype[0]) är den ej reserverade (öppna) transportleden.

Transportled II (waytype[1]) är den reserverade (slutna) transportleden.


Värde
Betydelse
road Landsväg
track Järnväg
tram_track Spårväg
monorail_track Monorail
maglev_track Magnetspår
water Vattenled
air Rullbana


Tillbaka


Image Parametern soundlink


Den wav-fil som anges här måste återfinnas i katalogen [objektmodul]/sound .

Ljudet spelas upp när korsningen reserveras av en lagd färdväg.

Tillbaka
Toppen

Rate this page:

Contributors to this page: Frank and system .
Page last modified on Friday May 12, 2017 10:53:47 CEST by Frank.

Online Users

6 online users

Newest Forum Posts

No records to display