Loading...
 
Hur man definierar en byggnad

DAT-filer för byggnader


Utformning av DAT-filer för byggnaderlink


Parametrar och deras värden skiljs åt av ‘=’.

Parameter Betydelse Värde Format
obj objekttyp building ordagrant denna text
name byggnadens namn Image Hotel ren text
copyright upphovsmännens namn Simuel Upphovsman ren text
intro_month introduktionsmånad månad som siffra
intro_year introduktionsår 1959  år som siffra
retire_month slopningsmånad månad som siffra
retire_year slopningsår 1987  år som siffra
noinfo inget infofönster siffra
noconstruction ingen byggarbetsplats under byggnad siffra
Type byggnadens typ Image res exakt en av existerande typer
Chance sannolikhet att byggnaden uppförs 100  siffra
level byggnadens passagerar- och postnivå Image 320  siffra
fr o m ver. 0.99.00
climates Klimatzoner


Ytterligare parametrar för turistattraktioner (cur), monument (mon) och rådhus  (tow)link


Parameter Betydelse Värde Format
build_time anger när sevärdheten byggs Image siffra
Passengers / levelImage anger passagerar- och postnivå för sevärdheten 130  siffra


Ytterligare parametrar för spelarens byggnader (station, busstop, wharf, carstop, habour, airport)link


Parameter Betydelse Värde Format
extension_building byggnaden är en tillbyggnad siffra
enables_pax möjliggör passagerartrafik siffra
enables_post möjliggör postfrakt siffra
enables_ware möjliggör varufrakt siffra
icon menyknapp bildinformation Parametrar och bildinformation skiljs åt av ‘=> ‘.
cursor pekare genom urval bildinformation -


Ytterligare parametrar för tillbyggnader (hall, post, shed)link


Parameter Betydelse Värde Format
enables_pax möjliggör passagerartrafik siffra
enables_post möjliggör postfrakt siffra
enables_ware möjliggör varufrakt siffra
icon menyknapp bildinformation Parametrar och bildinformation skiljs åt av ‘=> ‘.
cursor pekare genom urval bildinformation -


Toppen

Grafiskalink


Den grafiska representationen av objektet anges med parametern BackImage.


Utförliga förklaringarlinkImage Parametern namelink


Denna parameter är objektets namn. Detta namn får inte vara samma som namnet på ett objektl.*.pak i den pak-katalog som används. Byggnader av typ res, com och ind skall ges namn som börjar på res, com eller ind.

tillbakaImage Parametern typelink


Följande värden kan användas för att ange byggnadens typ:

Stadsbyggnader

Värde
Betydelse
res bostadshus
com affärsbyggnader
ind industribyggnader
tow rådhus
mon monument
cur sevärdheter/turistattraktioner
hq huvudkontor för företag


Spelarbyggnader

Värde
Betydelse
station station
busstop buss-/spårvägshållplats
carstop lastplats - vägtrafik
wharf kanalhamn
harbour havshamn
airport flygplats
monorailstop monorail- och magnetspårsstation


Tillbyggnader

Värde
Betydelse
hall väntsal
post postkontor
shed godsmagasintillbaka


Image Parametern levellink


Parametern anger hur mycket passagerartrafik och post som byggnaden skapar. När stadsbyggnader uppgraderas under spelets gång kommer byggnader med högre värden att ersätta byggnader med lägre värden.
Informationen i byggnadens inforuta beräknas på följande sätt:

Byggnader av typ ind

Per basruta Formel Nivåvärde Resultat
Passagerare: = level 20  20 
Post: = level / 2  20  10


Byggnader av typ com

Per basruta Formel Nivåvärde Resultat
Passagerare: = level 20  20 
Post: = level * 2  20  40


Alla andra byggnader

Per basruta Formel Nivåvärde Resultat
Passagerare: = level 20  20 
Post: = level 20  20


För byggnader som täcker mer än en ruta multipliceras alltså värdet med antalet rutor.

tillbaka


Image Parametern build_timelink


Om värdet är 0 byggs sevärdheten på landsbygden. Om värdet är högre än 0 anger det det antal invånare en stad behöver ha innan sevärdheten byggs i staden.

För monument och rådhus anger alltid parametern det antal invånare som krävs för att de skall byggas.

tillbaka


Image Parametern Passengers eller level på sevärdheter (cur), monument (mon) och rådhus (tow)link


Passengers är den gamla benämningen på parametern och skall ersättas med level.

Parametern anger byggnadens passagerar- och postnivå för varje ruta den täcker.

Level=1 motsvarar en takt av 0.

tillbaka

Toppen

Rate this page:

Contributors to this page: Frank and system .
Page last modified on Friday May 12, 2017 10:53:47 CEST by Frank.

Online Users

13 online users

Newest Forum Posts

No records to display