Loading...
 

Skapa pak-filerSkapa pak-filerlink

se även
Creating graphics
DAT-filer


Pak-filer - vad har man dem till?link


Pak-filer (namnkonvention: objekttyp.namn.pak) är en speciell sorts filer som används av Simutrans för att lagra olika typer av objekt som t ex grafik och innehåll skapat av användare. I pak-filerna lagras data och grafik för synliga objekt.

Skapa pak-filerlink

Pak-filer skapas med hjälp av programmet MakeObject. Självklart behöver du filer för grafik- och och objektparametrar som beskriver ditt objekt.

Programmet MakeObject (Windows makeobj.exe; Linux/BeOS makeobj) kan du hitta på Simutrans-forumet Forumlink-external.

För Windows-användare finns det två grafiska gränssnitt till MakeObject.
PakHelper
PakBuilder


Kommandoradsparametrar för MakeObjectlink

makeobj CAPABILITIES
listar de objekttyper som stöds

makeobj PAK <ut-pak-fil> <in-dat fil(er)>
skapar en pak64-fil med objekten i angivna dat-filer

makeobj PAK
läser alla dat-filer i nuvarande katalog och skapar pak64-filer för alla objekt i katalogen

makeobj PAK128 <ut-pak-fil> <in-dat fil(er)>
skapar en pak128-fil med objekten i angivna dat-filer

makeobj PAK128
läser alla dat-filer i nuvarande katalog och skapar pak128-filer för alla objekt i katalogen

Det går att använda andra format än PAK128. Storlekar från PAK16 till PAK255 stöds. Dock har endast storlekarna
PAK32, 64, 96, 128 testats och använts.
makeobj LIST <pak-fil(er)>
lista de objekt som finns i pak-filerna

makeobj MERGE <ut-pak-fil> <in-pak-filer>
slå ihop angivna pak-filer till en ny (större) pak-fil

makeobj DUMP <pak-fil> <pak-fil(er)>
verifiera pak-filer(version 0.40 eller nyare)

makeobj EXTRACT <pak-filsarkiv>
extrahera filer som skapats med kommandot MERGE


Om du lägger till ' >fel.txt' på kommandoraden så skriver MakeObject alla fel som inträffar till filen 'fel.txt' som du sedan kan använda för att se vad som gick fel.


Exempellink


Följande katalogstruktur rekommenderas:

Windows
Linux / BeOS
Copy to clipboard
simutrans_src makeobj.exe house_01 house_01.dat house_01.png pak.bat car_03 car_03.dat car_03.png pak.bat train_01 dragfordon_fram.dat dragfordon_mitt.dat dragfordon_bak.dat dragfordon_01.png pak.bat
Copy to clipboard
simutrans_src makeobj house_01 house_01.dat house_01.png pak car_03 car_03.dat car_03.png pak train_01 dragfordon_fram.dat dragfordon_mitt.dat dragfordon_bak.dat dragfordon_01.png pak


Windows: Du kan skriva in de kommando du behöver i batch-filen "pak.bat". Denna fil kan skapas och redigeras med Notepad. För att spara den som en '.bat'-fil behöver du välja filtyp: alla filer (*.*) i Spara-dialogen. Genom att dubbelklicka på den i Explorer startar filen. Du kan återanvända denna fil; kopiera in den i nya objektkataloger, så länge du skrivit in standardkommandoraden i filen så kommer det att fungera.

Linux: Du kan skapa ett skalskript med kommanot (som kallas "pak" i exemplet). Första raden måste vara #! /bin/sh (förutom på Suse Linux) och filen måste vara exekverbar av användaren. Kommandot chmod +x pak sätter filen "pak" till exekverbar om det körs i den katalog som filen befinner sig i.

Standard-kommandot enligt ovan angivna katalogstruktur lyderWindows
Linux / BeOS
pak64: ..\makeobj PAK >fel.txtpak64: ../makeobj PAK 2>fel.txt
pak128: ..\makeobj PAK128 >fel.txtpak128: ../makeobj PAK128 2>fel.txt


Om du använder någon av dessa kommandorader så kommer namnet den nya pak-filen att skapas från parametrarna "obj" och "name" i dat-filen
 
objekt.namn.pak


För varje objekt skapas en egen pak-fil även om flera objekt lagras i en och samma dat-fil. Du kan ändra detta beteende genom som kommandoradsparametrar till Makeobj ange filnamnen, först önskad pak-filnamn och därefter den eller de dat-filnamn som skall inkluderas i denna pak-fil:

pak64
Copy to clipboard
..\makeobj PAK vehicle.dragfordon.pak ./dragfordon_fram.dat ./dragfordon_mitt.dat ./dragfordon_bak.dat


Det går självklart också bra att slå ihop flera pak-filer senare.

pak64
Copy to clipboard
..\makeobj MERGE vehicle.dragfordon.pak ./vehicle.dragfordon_*.pak

Tänk på att om du använder * för att matcha flera filer, så får inte den nya filen heta något som också passar denna matchning! I exempelt ovan löses detta genom att dragfordon_ i stället för bara dragfordon används vid matchningen.


Toppen

Rate this page:

Contributors to this page: Frank and system .
Page last modified on Thursday May 11, 2017 22:30:51 GMT-0000 by Frank.

Page discussion

There are no discussions currently on this page Start discussion

Online Users

7 online users

Newest Forum Posts