Loading...
 
Definera object av typen misc

Definiera objekt av typen miscDefiniera objekt av typen misclink


Utöver de huvudkategorier av objekt som finns i Simutransvärlden, finns det ytterligare ett fåtal som det inte är motiverat att skapa egna objektkategorier för. Dessa samlas i objekttypen misc. Denna sida förklarar hur man specifierar dem.

Parametrar och deras värden skiljs åt av '='.

misc_src.zip (22.12 Kb) innehåller källfilerna till objekten på denna sida

Byggarbetsplatserlink

Så här anger du vilka bilder som skall visas när en byggnad är under konstruktion.

Parameter
Betydelse
 Värde 
Format
obj objekttyp misc ordagrant denna text
Name objektnamn Construction ordagrant denna text
Image[0] allmän byggnad bildinformation
Image[1] stadsattraktion (cur) bildinformation
Image[2] landsbygdsattraktion (cur) bildinformation
Image[3] monument (mon) bildinformation
Image[4] industri (factory) bildinformation
Image[5] stadshus (tow) bildinformation
Image[6] övrigt bildinformationExempel på byggarbetsplatslink


Dat-fil
obj=misc Name=Construction Image[0]=baugrube.0.0 Image[1]=baugrube.0.1 Image[2]=baugrube.0.2 Image[3]=baugrube.0.3 Image[4]=baugrube.0.4 Image[5]=baugrube.0.5 Image[6]=baugrube.0.6

Grafikfil
Toppen


Trottoarlink

Så här anger du att de trottoarer som visas bredvid stadsgator skall se ut.

Parameter
Betydelse
 Värde 
Format
obj objekttyp misc ordagrant denna text
Name objektnamn Sidewalk ordagrant denna text
Image[0] flat mark bildinformation
Image[1] oanvänd/snöbild -/bildinformation
Image[2] oanvänd/övergångsbild -/bildinformation
Image[3] nordsluttning bildinformation
Image[4] oanvänd/snöbild -/bildinformation
Image[5] oanvänd/övergångsbild -/bildinformation
Image[6] västsluttning bildinformation
Image[7] oanvänd/snöbild -/bildinformation
Image[8] oanvänd/övergångsbild -/bildinformation
Image[9] östsluttning bildinformation
Image[10] oanvänd/snöbild -/bildinformation
Image[11] oanvänd/övergångsbild -/bildinformation
Image[12] sydsluttning bildinformation
Image[13] oanvänd/snöbild -/bildinformation
Image[14] oanvänd/övergångsbild -/bildinformationOBS! Snöbilder och övergångsbilder är ännu ej tillgängliga i stabil version av simutrans, utan enbart i svn-version (fr o m 102.2.2 - svn revision 3194).

Exempel på trottoarobjektlink


Dat-fil
Obj=misc Name=Sidewalk Image[0]=ls-tiles.04 Image[1]=- Image[2]=- Image[3]=ls-tiles.0.2 Image[4]=- Image[5]=- Image[6]=ls-tiles.0.3 Image[7]=- Image[8]=- Image[9]=ls-tiles.0.1 Image[10]=- Image[11]=- Image[12]=ls-tiles.0.0

Grafikfil
Toppen


Transformatorstationerlink

Så här anger du hur de transformatorstationer som behöver byggas bredvid ett kraftverk som producerar el, respektive de industrier som önskar konsumera denna el skall se ut.

Parameter
Betydelse
 Värde 
Format
obj objekttyp misc ordagrant denna text
Name objektnamn PowerSource
PowerDest
ordagrant en av dessa texter:
PowerSource är transformatorstationen vid elektricitetsproducenten.
PowerDest är transformatorstationen vid elektricitetskonsumenten.
Image[0] bild när ej levererar ström bildinformation
Image[1] bild när levererar ström bildinformation
Image[2] vinterbild när ej levererar ström bildinformation
Image[3] vinterbild när levererar ström bildinformation
Image[4] menyikon bildinformation används ej av PowerDest
Image[5] muspekare bildinformation används ej av PowerDestExempel på transformatorstationsobjektlink


Dat-fil
Obj=misc Name=PowerSource Image[0]=ls-power-land-trans.1.0 Image[1]=ls-power-land-trans.1.1

Obj=misc Name=PowerDest Image[0]=ls-power-land-trans.0.0 Image[1]=ls-power-land-trans.0.1

Grafikfil
Toppen

Rate this page:

Contributors to this page: Frank and system .
Page last modified on Friday May 12, 2017 08:56:12 GMT-0000 by Frank.

Online Users

4 online users

Newest Forum Posts

No records to display