Loading...
 

Dialogen Meddelanden

Simutrans version 102.2
Dialogen "Meddelanden"link


Dialogen "Meddelanden" kan öppnas med knappen
File not found.
huvudmenyn (tysk text) eller genom tangenten B (obs! stor bokstav).File not found.


Dialogen visar meddelanden i kronologisk ordning med de nyaste meddelandena överst och de äldsta nederst.

Bilden visar hur meddelandedialogen kan se ut. Här står t ex med orange text: "Mycket trafik orsakar trafikkaos". Om man med vänster musknapp klickar på den gråa pilen bredvid meddelandet så centreras kartan runt den ort som meddelandet gäller.
Meddelanden om spelarbyte visas i varje spelares färg. I det spel som bilden kommer ifrån var Simutrans-spelarens färg denna gröna nyans.


Toppen


Alternativ för dialogen "Meddelanden"linkOm man uppe till vänster i meddelandedialogen klickar på Alternativ, kan man påverka hur olika typer av meddelanden från Simutrans visas.

File not found.


I dialogen visas de olika meddelandetyperna.
Det finns följande typer av meddelanden:
  • Nytt år - ett nytt år har inletts;
  • AI:n bygger - en datorspelare tar en ny sträcka i drift;
  • Stadsnyheter - en stad bygger ett större rådhus;
  • Rutt saknas - ett fordon (i meddelandet anges fordonets beteckning) kan inte längre hitta till sin nästa vägpunkt/station;
  • Ny industri - en ny industrikedja har genom stadstillväxt upprättats;
  • Ny sevärdhet - en ny sevärdhet har byggts;
  • Nytt fordon - ett nytt fordon är tillgängligt; eller ett fordon är inte längre tillgängligt;
  • Full station - den maximala lagringskapaciteten hos en station har överskridits;
  • Generella problem -
  • Varningar - ditt bankkonto är överskridet.

Till höger om meddelandetypen finns tre spalter med knappar. Här kan man ställa in på vilket sätt som informationen skall förmedlas till spelaren. Det går bra att använda flera av dessa visningssätt. En nedtryckt knapp visar att visningsalternativet är aktiverat.

Om knappen i första spalten är nedtryckt så visas nya meddelanden av denna typ som rullande text i nederkanten av Simutrans-fönstret precis ovanför fönsterfotlisten.

Med den andra spalten kan man ange att en popup-dialog visas, som stängs av sig själv efter en stund. Det är inte rekommendabelt att använda sig av detta alternativ som enda val: Om ett fordon t ex inte kan finna någon väg och man missar detta meddelande kan hela ditt transportnätverk bli stillastående.

Den sista spalten öppnar en dialog som spelaren måste uttryckligen stänga genom att klicka på stängningskrysset i övre höger hörn.Toppen
Rate this page:

Contributors to this page: Frank and system .
Page last modified on Thursday May 11, 2017 22:31:37 GMT-0000 by Frank.

Online Users

10 online users

Newest Forum Posts

No records to display