Loading...
 

Skapa png-grafik

Skapa png-grafiklink


Innehållsförteckning:

Tyvärr finns inte de olika sidorna om att skapa grafik översatta till svenska ännu, utan nedanstående länkar går till engelskspråkiga sidor.

Alla grafikprogram kan användas för att skapa bilder till simutrans. För att skapa en pak-fil, så behöver bilden konverteras till en png-fil; om programmet inte stödjer detta självt, så finns det många externa bildvisarprogram som också klarar av att göra denna konvertering.


Grafikprogramlink
arrow Vidare till Hur man skapar dat-filer


Rate this page:

Contributors to this page: Frank and system .
Page last modified on Thursday August 25, 2016 11:05:35 GMT-0000 by Frank.

Online Users

6 online users

Newest Forum Posts

No records to display