Loading...
 

Dialogen Visning

Simutrans version 102.2Utseendeinställningar - dialogen Visninglink


Image

Dialogen Visning är indelad i fem sektioner åtskilda med en linje. Med hjälp av de övre delarna ställer man in hur Simutrans skall visas på skärmen, medan den understa delen visar information om hur datorns kapacitet utnyttjas.
 • Visa rutnät: växlar om ett rutnät skall visas ovanpå kartan eller ej. Denna inställning kan även sättas med hjälp av snabbtangenten # Used in testing_page
 • Underjordsläge: växlar huvudfönstrets visning till underjordsläge. Denna inställning kan även sättas med hjälp av snabbtangenten U (obs! stor bokstav).
 • Kartutsnitt: växlar huvudfönstrets visning till underjordsläge och avgör vilken höjdnivå som visas. Detta underlättar byggnation av tunnlar i flera nivåer.Välj nivå med pilarna till höger. Denna inställning kan även sättas med hjälp av tangentkombinationen CTRL+U (obs! denna tycks inte fungera!)
 • Skilj på dag och natt: Skall det bli mörkt på natten i Simutrans?
 • Ljusstyrka: Gör kartan mörkare eller ljusare. Snabbtangenterna + och - fungerar också.
 • Omvänd rullning: Kasta om rullningens riktning
 • Rullningsfart: Multiplikator för kartans rullningsfart

 • Genomskinlig istället för krympt: växlar om visningen av träd och byggnader skall vara genomskinlig eller krympt.
 • Krymp träd: växlar hur träd skall visas. Denna inställning kan även sättas med hjälp av snabbtangenten %
 • Inga byggnader krympta: Denna inställning anger hur byggnader skall visas på kartan. Det finns tre alternativ att välja mellan. Denna inställning kan även sättas med hjälp av snabbtangenten " som stegar igenom dessa tre alternativ.
  • Inga byggnader krympta: Alla byggnader visas normalt
  • Krymp stadsbyggnader: Alla stadsbyggnader (typ: com, ind, res) visas krympta. Minnesmärken, Attraktioner och Rådhus visas normalt.
  • Krymp alla byggnader: Alla byggnader (även Minnesmärken, Attraktioner och Rådhus) visas krympta.

 • Genomskinlig stationstäckning: växlar om en stations upptagningsområde skall visas som färgkantade rutor eller som en halvtransparant färgning av relevanta rutor
 • Visa stationstäckning: växlar om en stationsupptagningsområde skall visas eller ej. Denna inställning kan även sättas med hjälp av snabbtangenten v (obs! liten bokstav)
 • Visa stationsnamn: växla visning av stationer och hållplatsers namn.
 • Visa staplar för väntande gods: växla om det över varje station skall visas en stapel (färgkodad efter varutyp) för väntande varor.
Dessa två senaste inställningar kan även sättas på och av gemensamt med hjälp av snabbtangenten !, som stegar igenom de olika kombinationsmöjligheterna av dessa två inställningar.

 • Fotgängare i städer: skall stadsbilden animeras av fotgängare?
 • Fotgängare vid stationer: skall fotgängare visas runt stationer vid konvojs ankomst?
 • Trafiktäthet: påverkar antalet stadsfordon
 • konvojstatus vid muspekning: bestämmer vilka verktygstips som skall visas som popupfönster över konvojer. Det finns tre alternativ att välja mellan:
  • konvojstatus vid muspekning: statusmeddelanden visas som popuppfönster medan muspekare vilar över konvojen
  • all konvojstatus alltid: alla statusmeddelanden visas alltid
  • alltid konvojfel: de statusmeddelanden som innebär att konvojen har problem visas


 • Bildfrekvens: Värdet anger den tid som det tar att växla mellan två bilder.
 • Tomgång: Om detta värde faller till 0 så är datorn överbelastad eller upptagen av andra processer/program.
 • Bildhastighet (fps): Ju högre detta värde är, desto jämnare rör sig fordonen. Värdet är i enheter per spelsekund.
 • Simloopar: Antal simulationsloopar per spelsekund. Om detta värde faller under 3, så är datorn överbelastad. Vissa funktioner i Simutrans slutar då fungera, t ex lämnar inte längre tåg sina stationer. Försök då spela på en mindre karta med färre städer.

Used in testing_page


Used in testing_page Observera att sedan Simutrans version 100 kan individuella objektmoduler ändra snabbtangenternas värden. Här beskrivs de värden som används i standardobjektmodulen pak64.

Toppen

Rate this page:

Contributors to this page: Frank and system .
Page last modified on Wednesday October 18, 2023 14:56:16 GMT-0000 by Frank.

Page discussion

There are no discussions currently on this page Start discussion

Online Users

6 online users

Newest Forum Posts