Loading...
 
Definiera klimatzoner för objekt

Klimatzoner

InnehållsförteckningKlimatzonerlink

Simutrans från och med Version 0.99.xx (Makeobjekt 39)

I version 0.99.00 infördes klimatzoner i Simutrans.

Klimatzonerna påverkar
  • Stadsbyggnader (building - typerna res, ind, com)
  • Rådhus (building - typen tow)
  • Industrier (factory)
  • Turistattraktioner (building - typen cur)
  • Minnesmärken (building - typen mon)
  • Träd (tree)

Följande klimatzoner finns tillgängliga

Värde
Betydelse
desert
öken
tropic
tropiskt
  mediterran  
medelhavsklimat
temperate
tempererat klimat
tundra
tundra
rocky
stenig
arctic
polarklimat (med sommarsnötäcke)


Parametern för att specifiera klimatzoner heter climates. Det går bra att ange flera klimatzoner; dessa skiljs då åt med komma.

Om du anger
climates=desert, temperate, tundra, rocky

betyder det att objektet kan användas i klimatzonerna öken, tempererat klimat, tundra och stenig mark.

Obs
Om det inte finns några objekt definierade för en viss klimatzon, så byggs inte heller någonting i denna klimatzon. Om det inte finns något rådhus definierat för en viss klimatzon, så kan inte några städer byggas i denna klimatzon. Näraliggande städer kan dock bygga in i klimatzonen om det finns andra stadsbyggnader som är definierade för klimatzonen i fråga.

Kustbebyggelselink

från och med Simutrans-version 0.99.02.1

Med specifikationen
climates=water
Location=Land

kommer ett cur-objekt enbart att byggas vid kusten.

Toppen


Rate this page:

Contributors to this page: Frank and system .
Page last modified on Friday May 12, 2017 00:30:51 CEST by Frank.

Online Users

9 online users

Newest Forum Posts

No records to display