Loading...
 
Hur man anger ett objekts utseende

Parametrarna BackImage och FrontImageParametrarna BackImage och FrontImagelink


Alla exempel nedan använder sig av BackImage, men kan likaväl användas för FrontImage.

I DAT-filen för objektet anges ett antal parametrar med strukturen BackImage[A][B][C][D][E][F]
vilka tilldelas ett värde som pekar på ett segment av en bildfil.
Parametervärdet har formatet:

Filnamn utan extension.Rad i grafikfil.Läge på raden

Viktigt: Lägesräkningen börjar med 0.

Grafikfilsformat: 24-bitars png utan alfakanal


A fastställer riktning 0 = norr, 1 = öst, 2 = syd, 3 = väst
B anger rutans position i nord/sydlig riktning Image beror på objektets dimensioner. 0 är längst i norr.
C anger rutans position i öst/västlig riktning Image beror på objektets dimensioner. 0 är längst i väster
D anger höjdläge Image 0 = längst ner, 1, 2, 3 = nivåer upp
E anger animationsföljden Image ange stigande tal för de bilder som ingår i animationen i rätt följd
F vintergrafik Image 0=nej, 1=jaToppen


Parametern Dimslink

Med parametern Dims anges objektets dimensioner.

Dims=Rutnummer i öst/västlig riktning , Rutnummer i nord/sydlig riktning , Antal sidor som avbildas

Möjliga värden
Rutnummer i öst/västlig riktning 1 till 16
Rutnummer i nord/sydlig riktning 1 till 16
Stadsbyggnader (com, ind, res) och stationer är alltid begränsade till värdet 1 
Antal sidor som avbildas av en byggnad 1, 2, 4 eller 8
Antal sidor som avbildas av en station 2, 4, 8 eller 16


Åtminstone två sidor av asymmetriska objekt måste avbildas.

Dims för stationerlink


Värdena inom []-parenteser anger riktning (värdet A i BackImage/FrontImage).


Riktning
Dims=1,1,2
Dims=1,1,4
Hamn
Dims=1,1,8
Dims=1,1,16
[0] Norr-Söder Norrände Sydkust Mittbit Norr-Söder Väg A - Mittbit Norr-Söder
[1] Öst-Väst Västände Östkust Mittbit Öst-Väst Väg A - Mittbit Öst-Väst
[2] Sydände Nordkust Ändbit Norr-Söder Söder Väg A - Ändbit Norr-Söder Söder
[3] Östände Västkust Ändbit Öst-Väst Väster Väg A - Ändbit Öst-Väst Väster
[4] Ändbit Norr-Söder Norr Väg A - Ändbit Norr-Söder Norr
[5] Ändbit Öst-Väst Öster Väg A - Ändbit Öst-Väst Öster
[6] Ensambit Norr-Söder Väg A - Ensambit Norr-Söder
[7] Ensambit Öst-Väst Väg A - Ensambit Öst-Väst
[8] Väg B - Mittbit Norr-Söder
[9] Väg B - Mittbit Öst-Väst
[10] Väg B - Ändbit Norr-Söder Söder
[11] Väg B - Ändbit Öst-Väst Väster
[12] Väg B - Ändbit Norr-Söder Norr
[13] Väg B - Ändbit Öst-Väst Öster
[14] Väg B - Ensambit Norr-Söder
[15] Väg B - Ensambit Öst-VästDims 1,1,2 und 1,1,4link


Stationer med Dims=1,1,2 kan byggas på raksträckor och spårändar.


Stationer med Dims=1,1,4 kan enbart byggas på spårändar.


Havshamnar måste alltid ges 4 sidor/fasader.

Stationer Dims=1,1,2
Stationer Dims=1,1,2

 
Stationer Dims=1,1,4
Stationer Dims=1,1,4Dims 1,1,8linkStationer med Dims=1,1,8 består av 8 olika bilder i två uppsättningar om 4 vardera. (En uppsättning för riktning nord/syd och en för öst/väst.). Varje uppsättning består av en bild för en ensamt stationselement och tre för början, mitt och ände.

Stationer Dims=1,1,8
Grafik pak.germanDims 1,1,16link


Stationer som har Dims=1,1,16 består av 16 olika bilder.


Riktningarna [0] till [7] visar 8 olika sidor/fasader av stationen (Dims=1,1,8).

Riktningarna [8] bis [15] används för den transportled som löper längs stationen..


Je nach dem, welcher der beiden Verkehrswege zuerst bebaut wird, werden die Grafiken entweder Außen oder zwischen den Verkehrswegen angezeigt.

Stationen Dims=1,1,16
Grafik pak.german


Toppen

Utförliga förklaringarlinkImage Ange rutans positionlink

Illustration över hur värdena för B och C skall anges:
ImageImage Att bygga på höjdenlink


BackImage[0][0][0][3][0]=Höjd 3
BackImage[0][0][0][2][0]=Höjd 2
BackImage[0][0][0][1][0]=Höjd 1
BackImage[0][0][0][0][0]=Höjd 0

Image
Bilden är bara en illustration och inte en mall.


Toppen


Image Animeringlink


BackImage[0][0][0][0][0]=Bild 1
BackImage[0][0][0][0][1]=Bild 2
BackImage[0][0][0][0][2]=Bild 3
BackImage[0][0][0][0][3]=Bild 4
....

Det krävs en parameterspecifikation för varje bild i animationsräckan.


Med hjälp av värdet “animation_time=n” i DAT-filen kan animeringens hastighet anges. n anger hur många millisekunder varje bild skall visas.

Toppen


Image Vintergrafiklink


Om en 1 anges här, används bilden när rutan är täckt av snö.

Toppen

Rate this page:

Contributors to this page: Frank and system .
Page last modified on Friday May 12, 2017 10:57:47 CEST by Frank.

Online Users

7 online users

Newest Forum Posts

No records to display